Cipal

Cipal

Cipal savršena promjena Iako sam na lošem glasu kao „lučka riba”, ciple koje kupujete kod svog trgovca ribom ulovljeni su na otvorenom moru. Chelon labrosus or other grey mullet species (Mugil spp. or Liza spp.) Čime se hranim Hranim se algama, vodenim biljem i malim...