Srdela

Sardina pilchardus

  • MSC
   Ulov
  • Sjeveroistočni Atlantik FAO 27: Biskajski zaljev (VIII), Engleski kanal/Keltsko more (VII)
   Plivarice
  • Sredozemno i Crno more Sea FAO 37: Egejsko more, Alboransko more, jug Sicilije, sjeverno Jadransko more; Istočni srednji Atlantik FAO 34: Maroko, Mauretanija
   Plivarice
  • Sjeveroistočni Atlantik FAO 27: Biskajski zaljev - jug, portugalske vode
   Plivarice
  • Istočni srednji Atlantik FAO 34: Maroko, Mauretanija
   Koće sa širilicama

  Biologija

  Srdela ima cilindrično tijelo sa zaobljenim trbuhom. Živi u morskim, slatkim i bočatim uvjetima na dubini od 10 do 100 m. Doseže maksimalnu duljinu od 27,5 cm. Tvori velika jata na dubini do 100 m tijekom dana, a noću ide u manje dubine kako bi se hranila račićima. Srdela je rasprostranjena u sjeveroistočnom Atlantskom oceanu od Islanda u smjeru juga do Senegala. Uobičajena je u zapadnom Sredozemlju i Jadranskom moru, kao i u Mramornom i Crnom moru.

  Stanje stoka

  Srdela je u sjevernom Jadranskom moruvažna komercijalna vrsta koju uglavnom iskorištavaju flote iz Hrvatske i Italije. Od 1950. su Ulovi u laganom porastu. Srdelu se uglavnom lovi s pomoću okružujućih mreža plivarica i svjećarica, ali i jednostrukim mrežama stajaćicama, obalnim mrežama potegačama, klopkama a povremeno se upotrebljavaju pridnene povlačne mreže s velikim otvorom

  Učinci na okoliš

  Znatni učinci na ekosustav zbog ovakvog ribolova malo su vjerojatni, ali o ovome problemu nema dovoljno podataka. Učinak opreme na staništa morskog dna smatra se malim, a kako srdele tvore velika jata, stope prilova isto su tako relativno niske.

  Gospodarenje

  Gospodarenje ribolovom srdele može se smatrati djelomično učinkovitim. Trenutačno ribolovom upravlja Opća ribarska komisija za Sredozemlje s pomoću preporuka. Problem leži u tome što postoje regionalne razlike među zemljama Sredozemlja u pogledu gospodarenja i ribolovnih kvota.

  • Marine Stewardship Council - 1