Komarča, orada, podlanica

Sparus aurata

  • Sredozemno i Crno more FAO 37
   Akvakultura: Kavezni uzgoj / Global GAP stiard
  • Europa FAO 05
   Akvakultura: Protočni kanali
  • Sjeveroistočni Atlantik FAO 27: Biskajski zaljev; Sredozemno i Crno more FAO 37
   Štapovi i povrazi, Klopke, Kančenice
  • Sredozemno i Crno more FAO 37
   Akvakultura: Kavezni uzgoj
  • Sjeveroistočni Atlantik FAO 27, Sredozemno i Crno more FAO 37
   Pridnene koće sa širilicama.

  Biologija

  Orada se pojavljuje u svim toplim i umjerenim priobalnim (bočatim) vodama. Orada je tipična riba Sredozemnog mora. Doseže veličinu od 70 cm, a teži do 2,5 kg. Danas proizvodnja iz akvakulture ima veću ekonomsku vrijednost od divljeg Ulova.

  Slobodan Ulov:

  Stanje stoka

  Budući da nema znanstvenih procjena za oradu, ne mogu se dati izjave u vezi sa stanjem stoka. U nekim regijama Sredozemnog mora postoje, doduše, znakovi jakog utjecaja ribolova. Ukupno gledajući, orada je relativno otporna na prelov.

  Učinci na okoliš

  Povlačne su mreže neselektivna metoda ribolova s mnogim neželjenim prilovima, uključujući osjetljive i zaštićene vrste na dnu i u otvorenom moru. Fiksne višestruke mreže stajaćice selektivnije su, ali ne postoje konkretni podatci. Štapovi za pecanje ili zamke selektivni se, imaju malo odbačenog Ulova i neznatno utječu na okoliš.

  Gospodarenje

  Za ribolov orade ne postoje trenutačni ili budući planovi gospodarenja.

  Akvakultura:

  Hrana / potrošnja energije

  Orada se u velikom opsegu uzgaja u Sredozemnom moru u otvorenim mrežastim kavezima. Proizvodnja 1 kg uzgojene ribe zahtijeva više od 4 kg divlje ribe u obliku ribljeg brašna ili ribljeg ulja. Nažalost, hrana za ribe (riblje brašno i ulje) ne dolazi podrijetlom iz održivih izvora. U organskoj akvakulturi hrana dolazi iz održivih izvora.

  Učinci na okoliš

  Uzgoj orade u mrežastim kavezima ima mnogo negativnih učinaka na okoliš. Kako bi se suprotstavilo visokom riziku od opsežnog širenja bolesti i parazita, nutrijenti, kemikalije i antibiotici dodaju su u okoliš, što utječe na odnose u prehrambenoj mreži. Odbjegla riba može oslabiti divlje stokove promjenom genskog rezervoara zbog križanja. U organskom je uzgoju upotreba hormona zabranjena, a lijekovi se ne upotrebljavaju preventivno, nego samo u određenim slučajevima bolesti. Nadalje, hrana dolazi iz održivih izvora.

  Gospodarenje

  U akvakulturi su aspekti okoliša regulirani nizom zakona EU-a. No još ima prostora za poboljšanje, ponajprije u području riblje hrane i upotrebi kemikalija.

  Certificiranje

  Bio-certifikat označava ekološki prihvatljiv uzgoj ribe. Hrana dolazi iz ostataka industrije riblje hrane kako bi se zaštitili divlji stokovi. Zbog propisa u vezi sa zaštitom vode i okoliša, kemikalije i lijekovi upotrebljavaju se samo kada je to potrebno. U skladu s Globalnim partnerstvom za dobre poljoprivredne prakse (eng. Global Patrnership for Good Agricultural Practice, Global GAP), certificiranjem se zahtijeva minimaliziranje negativnog učinka na okoliš, što nije uvijek izvedivo zbog uzgoja u otvorenim mrežastim kavezima. Podrijetlo hrane mora biti transparentno i održivo. Potrošači prepoznaju GlobalGAP po broju GGN na poleđini pakiranja.

  Global GAP