Argentinski lignjun

Illex argentinus

  • Jugozapadni Atlantik FAO 41
   Koće sa širilicama
  • Jugozapadni Atlantik FAO 41
   Pridnene koće sa širilicama

  Biologija

  Lignjun ili sipa mekušci su koji pripadaju glavonošcima. Na tržištu postoji mnogo raznih vrsta: na primjer, iz roda Sepia ili Loligo i Illex argentinus, i hobotnica (Octopus vulgaris i Octopus membranaceus). Sipe imaju vrlo složen način života jer brzo sazrijevaju i većina vrsta može mijenjati svoj rast, područja razmnožavanja, pa čak i vrijeme razmnožavanja.

  Stanje stoka

  Zbog različitih staništa, brzog rasta i velike prilagodljivosti novim okolišnim uvjetima, teško je razabrati učinke ribolova na stokove sipa te odrediti njihov održivi Ulov.
  Učinci na okoliš
  Većina lignjuna lovi se s pomoću povraza ili pelagijskih povlačnih mreža koje u usporedbi s ribolovom pridnenim povlačnim mrežama, koji rezultira velikom količinom prilova te uništavanjem morskog dna, imaju male negativne učinke na morske zajednice. Međutim, najodrživija je metoda tradicionalan ribolov sa zamkama, košarama ili ostima.

  Gospodarenje

  Učinkovito se gospodari samo stokovima lignjuna oko Falklanda. Većina je sustava gospodarenja klasificirana kao „neučinkovita” jer nema informacija.
  Na koji način ljudi pomažu
  Aktualan prelov prijeti ne samo morima, nego i egzistenciji 800 milijuna ljudi, od kojih su mnogi u zemljama u razvoju. Njihova egzistencija često ovisi o ribolovu, preradi i prodaji ribe i proizvoda iz ribarstva.
  Kupnjom proizvoda podrijetlom iz ekološki prihvatljivog ribarstva i izvora podupirete ljude koji ovise o vašoj razboritoj potrošnji. Održivo ribarstvo dobro je za sve nas: www.fishforward.eu/de